ivprodukt

Fler nöjda kunder

swegon-gold-RX Landskrona

NSVA

Installation av nytt FTX återvinningsaggregat av modellen Gold RX från Swegon. Här placerat på fundament utomhus. Flödet på detta aggregat är 1200 liter.

GOLD RX är ett komplett luftbehandlingsaggregat med roterande värmeväxlare, direktdrivna till- och frånluftsfläktar samt till- och frånluftsfilter.

atra-landskrona Landskrona

A-trä

Installation av FTX Aggregat med kyla för A-trä i Landskrona. Förser deras kontor och butik med kyla samt värme så att såväl medarbetare som kund får ett trevligt klimat.

renta Helsingborg

Renta

Installation av FTX Aggregat till Rentas nya anläggning i Helsingborg. FTX Aggregat är ett återvinningsaggregat som återvinner 85% av värmen i frånluften. Detta gör det till ett ekonomiskt och energisnålt smart val för ventilation i större utrymmen.

villa-larod Landskrona

Villa Laröd

Utbyte av gam­malt villa-aggregat till nytt Östbergs roterande växlare* med fjär­rkon­troll för styrn­ing. Ger 85% åter­vin­ning av värme.

*Äldre aggre­gat av typen Bahco plac­erat i kök kan med fördel ersät­tas av detta sys­temet, ev. plac­eras på vind om utrymme finns.

olympic-pizza-cafe-sparta Lund

Olympia Pizza & Café Sparta

Spe­cial­gjord kåpa i ros­t­fritt plåt samt inner­tak av elox­erat alu­minium och fettfilter-hus av acti­con för effek­tiv rengöring samt ozon-rening av mat-os m.m.

skola-malmo Malmö

Skola i Malmö

Instal­la­tion av ett klassrums-aggregat i en sam­lingslokal med öppen yta där större luft­mängder behövdes. Inklud­erar funk­tioner som åter­vin­ning med roterande växlare och färdig styrn­ing.
Fab­rikat: Swegon.

lernia Lund

Lernia

Ett styck klass­rum­sag­gre­gat, swe­gon kapacitet 25 per­soner, färdig tilluft/frånluft med roterande växlare för åter­vin­ning av värme till 80%.

caneb Landskrona

Caneb

Ett styck IV aggre­gat. Betjä­nar nytt kök samt mat­sal. 80% värmeåter­vin­ning. Effekt 600 l/s.

curla Landskrona

Curla

Instal­la­tion av ftx-aggregat*, roterande växlare. Kapacitet 1800 liter. Fab­rikat IVT. Objekt Curla bowl­ing­hall i Land­skrona. Detta arbete är en mon­ter­ing av ett ven­ti­la­tion­ssys­tem som betjä­nar restau­rangkök, samt servering.

*ftx innebär tilluft– och frånluft-system med energiåtervinning