atra-landskrona Landskrona

A-trä

Installation av FTX Aggregat med kyla för A-trä i Landskrona. Förser deras kontor och butik med kyla samt värme så att såväl medarbetare som kund får ett trevligt klimat.

renta Helsingborg

Renta

Installation av FTX Aggregat till Rentas nya anläggning i Helsingborg. FTX Aggregat är ett återvinningsaggregat som återvinner 85% av värmen i frånluften. Detta gör det till ett ekonomiskt och energisnålt smart val för ventilation i större utrymmen.

villa-larod Landskrona

Villa Laröd

Utbyte av gam­malt villa-aggregat till nytt Östbergs roterande växlare* med fjär­rkon­troll för styrn­ing. Ger 85% åter­vin­ning av värme.

*Äldre aggre­gat av typen Bahco plac­erat i kök kan med fördel ersät­tas av detta sys­temet, ev. plac­eras på vind om utrymme finns.

olympic-pizza-cafe-sparta Lund

Olympia Pizza & Café Sparta

Spe­cial­gjord kåpa i ros­t­fritt plåt samt inner­tak av elox­erat alu­minium och fettfilter-hus av acti­con för effek­tiv rengöring samt ozon-rening av mat-os m.m.

skola-malmo Malmö

Skola i Malmö

Instal­la­tion av ett klassrums-aggregat i en sam­lingslokal med öppen yta där större luft­mängder behövdes. Inklud­erar funk­tioner som åter­vin­ning med roterande växlare och färdig styrn­ing.
Fab­rikat: Swegon.

lernia Lund

Lernia

Ett styck klass­rum­sag­gre­gat, swe­gon kapacitet 25 per­soner, färdig tilluft/frånluft med roterande växlare för åter­vin­ning av värme till 80%.

caneb Landskrona

Caneb

Ett styck IV aggre­gat. Betjä­nar nytt kök samt mat­sal. 80% värmeåter­vin­ning. Effekt 600 l/s.

impreglon Löddeköpinge

Impreglon

Ett styck aggre­gat ivt flexit 190 plattvärmeväxlare med färdigstyr. Betjänar pro­duk­tio­nen med 1700 liter/sekund.

curla Landskrona

Curla

Instal­la­tion av ftx-aggregat*, roterande växlare. Kapacitet 1800 liter. Fab­rikat IVT. Objekt Curla bowl­ing­hall i Land­skrona. Detta arbete är en mon­ter­ing av ett ven­ti­la­tion­ssys­tem som betjä­nar restau­rangkök, samt servering.

*ftx innebär tilluft– och frånluft-system med energiåtervinning