OVK Besiktning

Vi är fullt certifierade och redo att hjälpa dig med dina behov kring OVK!

OVK besiktning är en lagstadgad besiktning som måste göras på nyinstallationer av ventilationssystem men även regelbundet i alla byggnader oavsett ålder på dess system och aggregat.

Det innebär att om din byggnad har ventilation, vilket den bör ha, är OVK något som måste genomföras. Beroende på vad du har för system ska detta göras var tredje eller var sjätte år. För mer avancerade system som FTX ska besiktningen göras var tredje år medan om du exempelvis har något enklare som mekanisk frånluft är det var sjätte år som gäller.

Vem måste beställa en OVK besiktning?

Alla lägenhetshus, lokaler, skolor etc. har enligt lag krav på sig att genomföra regelbundna OVK besiktningar. Nyproduktioner och stora ombyggnationer som involverar ventilation kräver också besiktning. Det gäller då även villor. Så har du byggt ett nytt hus privat måste besiktning genomföras som en del av din energideklaration.

Vad gäller vid nytt ventilationssystem?

Om du har fått ett nytt ventilationssystem installerat måste en OVK besiktning genomföras innan det tas i bruk. Vi på Nordvästra Skånes Ventilation hjälper dig gärna med detta! Tänk på att försöka boka in er besiktning i tid för att kunna börja använda ert nya ventilationssystem så snabbt som möjligt efter installation.

Vad gäller för existerande ventilationssystem?

Alla ventilationssystem, oavsett typ, måste regelbundet genomgå en OVK besiktning. Beroende på vilken sorts system som används är reglerna olika. Exempelvis kräver FTX var tredje år medan enklare system kräver det var sjätte år.
FT-, FTX-ventilation ska kontrolleras var tredje år.
S-, F-, FX-ventilation ska kontrolleras var sjätte år.

Är det alltid ventilationssystemet som styr hur ofta OVK ska genomföras?

Nej. Beroende på typ av lokal och vilken verksamhet som bedrivs ser reglerna olika ut. Förskolor, skolor, vårdlokaler och andra liknande byggnader måste oavsett typ av system genomgå OVK besiktning var tredje år.

Vi kan hjälpa dig oavsett ditt behov med OVK

Nordvästra Skånes Ventilation är godkända och KIWA certifierade för att genomföra alla typer av OVK besiktning. Vi har behörighet K vilket innebär att vi är tillåtna att genomföra alla typer av ventilationssystem i alla typer av byggnader.

Vi är vana vid att besikta såväl lokaler som villor och har inga problem med att diskret och smidigt genomföra besiktningar av stora lägenhetshus med olika individer i varje bostad.

Vill du läsa mer om OVK? Boverkets hemsida har all information du behöver.